Pondělí, Prosinec 16th, 2013

Vánoční koledy

Koleda, koleda, Štěpáne

Koleda, koleda, Štěpáne,

co to neseš ve džbáně?

Nesu, nesu koledu,

upad sem s ní na ledu.

 

Psi se na mě sběhli,

koledu mi snědli.

Co mám, smutný, dělati,

musím jinou žebrati.

 

Koledu mi dejte,

jen se mi nesmějte.

Koledu mi dali,

přece se mi smáli.

Rolničky

Sláva, už je sníh, jedem na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.

Kouká na syna, uši napíná… Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět! Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!

Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka: Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma,

dud aj, dud aj, dud aj dá,

Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbat.

 

Začni, Kubo, na ty dudy:

dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku…

 

A ty Janku, na píšťalku,

dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku…

 

A ty, Mikši, na housličky:

hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku…

 

A ty Vávro, na tu basu:

rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku…

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, o tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko

o tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi mu svítí hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo’s nahé a nic nemáš, děťátko.

Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo’s nahé a nic nemáš,děťátko.

Přišli chudí pastouškové, zpívali jsou chvály nové, vítej nám, králi andělský králi, tebe jsme zdávna žádali, děťátko.

vítej nám, králi andělský králi, tebe jsme zdávna žádali,děťátko.

My s nimi také zpíváme, k betlémské chýši spěcháme, vítej milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.

Vítej milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.

Štědrý večer nastal

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte.

Panimáma vstala, panimáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala.

Purpura

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, nikdo si nevšímá, že život mění se v dým.

Snad jenom v podkroví básnici bláhoví pro ni slzy roní, hrany ji odzvoní rampouchem křišťálovým.

Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní, a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc

Tichá noc

Tichá noc, svatá noc jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí, – v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl, přišed s jasností v pastýřův stan, zní již s výsosti s všech země stran: „Vám je dnes Spasitel dán, přišel Kristus Pán.“

Tichá noc, svatá noc! Ježíšku na líčku boží láska si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá, že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá.

Pásli ovce Valaši

Pásli ovce Valaši při betlemskom salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Anjel sa jim ukázal, do Betléma isť kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Vstaňte hore a chodťe, Pána Krista najdete. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Najdete ho v jesličkách vinutého v plienočkách. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Maria ho kolébá, a Josef mu tak zpieva: Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Na husličkách jujuju, a na gajdách dududu. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!

Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!

Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzít Bůh na se, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!

Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!

Narodil se Kristus Pán
Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!Člověčenství naše, veselme se, ráčilvzít Bůh na se, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!