Datum: 11.Listopad 2011 | Autor: Iva Macháčková

Advent 2017

adventAktuální počet adventních nedělí určil v 6. století papež Řehoř Veliký. Advent tedy začíná nedělí mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Zvyk zažehávat svíce na adventním věnci volně navazuje na židovskou Chanuku (svátek světel). Doba přípravy na Vánoce, ať už je vnímáme duchovně nebo ne, končí západem slunce na Štědrý den. Tradice adventu se objevila v jižní Galii a Španělsku od konce 4 stol. Až ve 13.stol se stal advent začátkem církevního roku, který od té doby začínal Vánocemi. V období čtyř týdnů neměli lidé propadat nějakému veselí. Člověk se tělesně i duševně připravoval na příchod Spasitele. K adventu, nejen pro věřící, patří rozsvěcení stromů, vánoční trhy, zpěv koled a zapalování svíček na adventním věnci.

Symboly adventu mají tento význam:

Tvar věnce značí rovnost lidí před Bohem. Koledy vznikly zkracováním scének o narození Krista. Děti je hrávaly v kostelech, poté i na náměstích. K Vánocům neodmyslitelně patří betlémy. Vyráběly se z kukuřice, dřeva, těsta, keramiky i papíru. Betlémy mohly zabrat celý pokoj od zahájení adventu až do Hromnic. Vystřídaly je vánoční stromky. Město Plzeň rozsvítilo jako první v ČR stromek na veřejném prostranství roku 1925. Lidé hlavně stromky osvětlovali, někteří je pak i zdobili. V 19. století jsou datovány počátky adventního kalendáře. V nábožensky založených rodinách v prosinci malovali denně křídou čárku. Ručně malovaný kalendář byl vytvořen roku 1851. První kalendář z čokolády pochází až ze 70. let 20.století. Symbol vánočního jmelí má kořeny v Anglii. Pokud ho od někoho dostanete, mělo by vám přinést štěstí a ochránit před ohněm, čarodějnicemi a zlými duchy.

Každá neděle má jméno. První je železná, druhá bronzová, třetí stříbrná a poslední zlatá. Toto označení však nesouvisí s křesťanskou tradicí, ale je čistě komerční. Název souvisí s nakupováním dárků.


Kategorie: nezařazeno